dimarts, 5 d’abril de 2011

Nous banys de tints naturals

Un dels banys de tint que he probat, ha estat amb la fusta de l'arbre tropical anomenat Pal de Brasil, ha donat un color precios.
He posat les virutes amb remull dins d'aigua, durant un dia (100gr)
Amb 200 grams de llana mordentada, una hora a 60 graus.
Un segon bany també una hora a 60 graus.
Cal destacar que del primer bany al segon, el tint queda molt agotat, i la segona tintada el color es molt més fluix.
Un altre bany ha estat amb llana ja tenyida amb gavarró (Reseda) i un bany de indigo, el resultat verd.

1 comentari: